[bilingual blog] De wereld in orde maken / Re-establishing the world

world-mapEen jongetje liep naar zijn vader en wilde met hem spelen. Die had niet echt tijd voor het kind en ook niet echt zin om te spleen. Hij bedacht snel hoe hij het knaapje bezig kon houden.
Toevallig lag naast hem een tijdschrift. Hij opende het en het viel open bij een gedetailleerde en dus best gecompliceerde landkaart van de aarde. Hij scheurde de twee pagina’s uit het blad en versnipperde ze in kleine stukjes. Hij gaf de snippers aan zijn zoontje en dacht dat die er wel uren mee zoet zou zijn.

De jongen trok zich een tijd terug in een hoek en begon met de puzzel. Na nog geen tien minuten kwam hij terug naar zijn vader en liet hem het resultaat zien. De vader kon zijn ogen niet geloven en vroeg aan de jongen hoe hij dit zo snel voor elkaar had gekregen.
“Ach”, zei het kind, “op de achterkant was de afbeelding van een mens. Die heb ik goed in elkaar gezet. En toen de mens in orde was, was de wereld het ook.”

Dit juweel van Gabriel García Márquez viel mij een tijd geleden tijdens het surfen op internet in de schoot. Ik dacht dat het een mooie kerstgedachte zou zijn én een goed voornemen voor het volgende jaar. Er is ook dit jaar weer zoveel gebeurd dat ons laat twijfelen aan de integriteit, geloofwaardigheid en goede wil van mensen die we zouden moeten kunnen vertrouwen. Een ieder mag voor zichzelf invullen wie dat zijn.
MandelaÉén van de laatste voorbeelden van een mens die een goede wereld – op zijn minst een deel van haar –  in elkaar wilde zetten, heeft ons 15 december 2013 verlaten. Een groot denker en leider, soms met de ontwapenende puurheid en wijsheid die wij ook van kinderen cadeau krijgen.
Ik zal dit nooit vergeten: “I am the master of my fate. I am the captain of my soul.” Als we dat geloven én erna handelen, kunnen we de wereld in orde maken. Met één (persoonlijk) goed verhaal per keer.
Ik wens jou het beste 2014 ooit.

————————————————————————————————————–

Re-establishing the world
world-map
A little boy came to his father and wanted to play with him. The man did not really have time for the child and he also did not really feel like playing. He quickly figured out how he could keep the little boy busy.
There was a magazine on the table next to him. He opened it and it fell open at a spread of a detailed and quite complex map of the Earth. He ripped the two pages from the magazine and shredded them into small pieces. He gave the scraps to his little son and thought he would be sweetly playing for a few hours.

The boy withdrew to a corner and started with the puzzle. After less than ten minutes he came back to his father and showed him the result. The father couldn’t believe his eyes and asked the boy how he had brought it off so quickly.
“O well,” said the child, “on the back there was the image of a man. I have put it together until it fit. And when the man was right, the world was right, too. ”

I got this jewel of Gabriel García Márquez on a silver platter some time ago while surfing the internet. I thought it would be a nice Christmas story and a good resolution for the year to come. So much has happened last year that has lead us to doubt the integrity, credibility and good will of the people who asked us to trust them. Anyone of you can fill in for yourselves who those people are.
MandelaOne of the last examples of a man who wanted to re-establish the world – at least a part of it – has left us 15 December 2013. He was a great thinker and leader, sometimes with the disarming purity and wisdom that we also get as a gift from children.
I will never forget this: “I am the master of my fate. I am the captain of my soul.” If we believe this AND act it out, we can make the world in order. With one (personal) good story at a time.
I wish you the best 2014 ever.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s