Planet Desire / Planeet Verlangen [bilingual post]

valleyThe moment I heard that he had died, I started to think of the message that I wanted to give him and with him the family, friends and acquaintances. How could I describe him, speak the truth and still do him right? When in doubt, choose a poem: the first that came up when thinking of him was ‘Touch me’ by Stanley Kunitz. I re-read it and it moved me once again, it always does. But no, not for this occasion. Still, the poem stirred a strong memory, a moment when he had shined for me. I chose to tell a story at the funeral that connected to that moment. In fact, I strongly felt I had to tell exactly that story.

But only a few days later, I felt the urge to read the poem once more. And as so often before, I was stopped by these lines (listen to the poem once more if you like):
What makes the engine go?
Desire, desire, desire.

Desire, the discovery and the exploration of desire. A vast domain, a primeval power which drives our thinking and acting and which confronts us with the consequences. A planet with a light and a dark side and a twilight zone. The desire to survive (does it start with that?), to belong, to care, to be loved, the desire for another. The desire to be heard, to be seen, to sing, to dance, to write, to tell a story. The desire to dominate, to take revenge, to hurt, to manipulate, the desire for power. The desire to be anonymous, to disappear, to die. The desire to believe, to convert, to abdicate… How much desire can you add? Think of Desire. Where do you stand right now on that planet? And what kind of desires doom up before you?

One can’t stem the flow of Desire. However, Desire is not Fate, we have choices as to where we want to move. I stood at the point of the desire for that one moment with my father. An unforgettable moment that was worth a story. So at that moment I chose for the desire to connect and to share.
One day, a long time ago, a father and his son climbed a mountain. In their rucksacks they carried parts of a glider…

valleyPlaneet Verlangen

Toen ik had gehoord dat hij overleden was, kon ik niet anders dan denken aan welke boodschap ik hem – en daarmee de familie, vrienden en bekenden – wilde meegeven. Hoe kon ik hem beschrijven, hem recht doen en toch de waarheid spreken? Bij twijfel een gedicht: het eerste dat bij mij opkwam, was ‘Touch me’ van Stanley Kunitz. Ik herlas het en het ontroerde mij weer, zoals altijd. Maar nee, niet voor deze gelegenheid. Toch rakelde het gedicht een sterke herinnering op. Een moment waarop hij voor mij had geschitterd. Ik koos ervoor om tijdens de begrafenis een verhaal met betrekking tot dat moment te vertellen. Sterker nog, ik moest precies dat verhaal vertellen.

Maar enkele dagen later voelde ik de drang om ‘Touch me’ opnieuw te lezen. En zoals eerdere keren bleef ik bij deze regels hangen (als je wilt, luister nog eens naar het hele gedicht):
What makes the engine go?
Desire, desire, desire.

Verlangen, de ontdekking en de verkenning van verlangen. Een reusachtig domein, een oerkracht die ons denken en handelen stuurt en ons met ons handelen confronteert. Een planeet met een licht- en een schaduwzijde en het schemergebied ertussen. Het verlangen om te overleven (begint het daarmee?), om erbij te horen, om te helpen, om geliefd te worden, het verlangen naar een ander. Het verlangen om gehoord te worden, gezien te worden, om te zingen, te dansen, te schrijven, een verhaal te vertellen. Het verlangen om te domineren, wraak te nemen, te kwetsen, te manipuleren, naar macht. Het verlangen om anoniem te zijn, te verdwijnen, te sterven. Het verlangen om te geloven, om te bekeren, om af te zweren… Hoeveel verlangen kun jij toevoegen? Denk eens aan Verlangen. Op welke plek van die planeet sta jij op dit moment? En welke verlangens zie jij voor je?

Verlangen is niet te stelpen. Echter, Verlangen is niet het Noodlot, we kunnen kiezen waar we gaan.
Ik was op de plek van het verlangen naar dat ene moment met mijn vader. Een onvergetelijk moment dat een verhaal waard was. Daarom koos ik voor het verlangen naar verbinden en delen.
Op een dag, lang geleden, beklommen een vader en zijn zoon een berg. In hun rugzakken droegen ze delen van een zweefvlieger…